faculties_present_img

Конкурс за Студентска мобилност с цел обучене по програма "Еразъм +"

Списък със свободните места за Студенска мобилност с цел обучение:

Държава Брой места
Alpen Adria University, Klagenfurt, държава Австрия 5
University of Southern Denmark, Odense, държава Дания 2
Universidade da a Coruna, La Coruna,  държава Испания 4
Universidad Publica de Navarra, Pamplona,  държава Испания 8
Universidade Autonoma de Barcelona, Barcelona, държава Испания 1
University of Granada –Ceuta, държава Испания 5
University of Genova, Genova, държава Италия 4
University of Salento-Lecce, държава Италия 4
Universita di PAVIA, Pavia, държава Италия 2
Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, държава Нидерландия 6
Universidade de Aveiro, Aveiro, държава Португалия 4
Slovak University of Technology, държава Словакия 2
University of Portsmouth, Portsmouth, държава Великобритания 4
University of Westminster, London, държава Великобритания 1
Lancaster University, Lancaster, държава Великобритания 2
Technological Education Institute of Crete, държава Гърция 3
Uludag Univeristy, Bursa, държава Турция 2
Ege University, Izmir, държава Турция 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер на месечния Еразъм+ грант: 500 евро.

 Web site: www.elfe.tu-sofia.bg- Информация за договорите е качена в сайта на ФАИО ( раздел Erasmus+)

 Линк за срокове и процедури за кандидатстване: http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html 

Изисквания към кандидатите:

  • Да са редовно обучение на образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър или докторант.
  • Да  имат успех от предходна година  „добър“.
  • Владеещи английски език.

Кандидатите трябва да подадат следните документи в канцеларията на факултета:

     1. Заявление за участие в конкурса.

      2. Академична справка или Уверение за студентско състояние  и среден успех от следването .     

За справки се обръщайте към факултетния координатор по програма „Еразъм+“:

  • Taшо Ташев, каб. 2316, тел. 0888 232 951, E-mail: t_tashev@tu-sofia.bg
  • Ася Ангелова Ангелова, каб. 1106 , тел. (+359 2) 965 3337.