faculties_present_img

Конкурс за Студентска мобилност с цел обучене по програма "Еразъм +"

Списък със свободните места за Студенска мобилност с цел обучение:

Държава Брой места
Alpen Adria University, Klagenfurt, държава Австрия 5
Universidade da a Coruna, La Coruna,  държава Испания 4
Universidad Publica de Navarra, Pamplona,  държава Испания 8
University of Granada –Ceuta, държава Испания 5
Universidade Autonoma de Barcelona, Barcelona, държава Испания 2
University of Genova, Genova, държава Италия 4
University of Salento,Lecce, държава Италия 4
Universidade de Aveiro, Aveiro, държава Португалия 2
Universidade de Azores, Ponta  Delgada, държава Португалия 2
Instituto Politechnico De Portalegre, държава Португалия 8
Slovak University of Technology, държава Словакия 2
Lancaster University, Lancaster, държава Великобритания 2
University of Portsmouth, държава Великобритания 2
Technological Education Institute of Crete, държава Гърция 2
University of Cyprus, държава Кипър 2
University of Maribor, държава Словения  2
St. Kliment Ohridski University – Bitola, държава Македония 3

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер на месечния Еразъм+ грант: 520 евро. 

(Австрия, Испания, Италия, Португалия, Великобритания, Гърция, Кипър)

Размер на месечния Еразъм+ грант: 470 евро. 

(Словакия, Словения, Македония)

 Web site: www.elfe.tu-sofia.bg- Информация за договорите е качена в сайта на ФАИО ( раздел Erasmus+)

 Линк за срокове и процедури за кандидатстване: http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html 

Изисквания към кандидатите:

  • Да са редовно обучение на образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър или докторант.
  • Да  имат успех от предходна година  „добър“.
  • Владеещи английски език.

Кандидатите трябва да подадат следните документи в канцеларията на факултета:

     1. Заявление за участие в конкурса.

      2. Академична справка или Уверение за студентско състояние  и среден успех от следването .     

За справки се обръщайте към факултетния координатор по програма „Еразъм+“:

  • Taшо Ташев, каб. 2316, тел. 0888 232 951, E-mail: t_tashev@tu-sofia.bg
  • Ася Ангелова Ангелова, каб. 1106 , тел. (+359 2) 965 3337.