faculties_present_img

Студентска мобилност по програма Еразъм+

SMn.jpg


КОНКУРС ЗА МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ( Практика )

На основание Двустранни договори между ТУ - София, чуждестранни универиситети и фирми, Факултет ФАИО обявява за учебната 2017/2018 година свободни конкурсни места за СТУДЕНТСКА мобилност ПО ПРОГРАМА “Еразъм+” - двумесечна практика от 1 август 2018г.  на студенти от образователно квалификационна степен бакалавър/магистър/докторант от ТУ- София.

Списък със свободните места и изискванията към кандидатите може да видите на този линк.