faculties_present_img

Студентска мобилност по програма Еразъм+

SM_obuchenie.jpg


КОНКУРС ЗА МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ( Обучение )

На основание Двустранни договори между ТУ - София и чуждестранни  университети, Факултет ФАИО обявява за учебната 2018/2019 година за всички желаещи студенти следните свободни конкурсни места за участие в  студентска мобилност с цел обучение по програма ”Еразъм+“ -  подготовка на дипломна работа, за студенти от образователно–квалификационна степен  Бакалавър / Магистър както следва:разователно–квалификационна степен бакалавър/магистър/докторант от ФАИО и всички желаещи да вземат участие в програмата  редовни студенти и/или докторанти учащи в ТУ- София, както следва:

Списък със свободните места и изискванията към кандидатите може да видите на този линк.