faculties_present_img

Студентска мобилност по програма Еразъм+

SMn.jpg


КОНКУРС ЗА МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ( Практика )

На основание Двустранни договори между ТУ – София, чуждестранни универиситети и фирми, Факултет  ФАИО обявява за учебната 2018/2019 година следните свободни конкурсни места за СТУДЕНТСКА  мобилност ПО ПРОГРАМА “Еразъм+” –  Практика  на студенти от образователно–квалификационна степен бакалавър/магистър/докторант от ТУ- София, както следва:

Списък със свободните места и изискванията към кандидатите може да видите на този линк.

КОНКУРС ЗА МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ( Обучение )

На основание Двустранни договори между ТУ - София и чуждестранни  Университети, Факултет ФАИО обявява за учебната 2018/2019 година за всички желаещи студенти и докторанти следните свободни конкурсни места за участие в  студентска мобилност с цел обучение по програма ”Еразъм+“, включващо семестриално обучение, подготовка на курсова работа, дипломна работа, докторска дисертация за студенти от образователно–квалификационна степен бакалавър/магистър/докторант от ФАИО и всички желаещи да вземат участие в програмата  редовни студенти и/или докторанти учащи в ТУ- София, както следва:

Списък със свободните места и изискванията към кандидатите може да видите на този линк.