faculties_present_img

Европейските стипендии за зимен семестър на учебната 2017-2018 година

Уважаеми студенти,

Уведомяваме Ви, че от 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2017-2018 година за европейските Стипендии за успех и Стипендия за специални постижения по Проект BG05M2OP001-2.003.0001 „Студентски стипендии фаза 1“, съфинансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020.

Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 феруари 2018 г.

Графикът за кандидатстване за стипендии за успех и специални стипендии може да видите тук.

Служебна бележка за кандидатстване за стипендии за специални постижения

Декларация, която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС - летен

Декларация, която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС - зимен
 

Главен счетоводител:                                       
(маг.икон. М. Иванова)