faculties_present_img

Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри през 2019 г.

dipl.png

Актуална информация за тържественото връчване на дипломите на Випуск 2019г.

 

 

 

 

Факултет приложна математика и информатика виж

Машиностроителен факултет виж

Факултет Компютърни системи и технологии виж

Енерго-машиностроителен факултет  виж

Факултет Автоматика виж

Факултет Електронна техника и технологии виж

Машинно-технологичен факултетвиж

Стопански факултет виж

Факултет по телекомуникации виж