faculties_present_img

Награждаване на победителите в конкурса за разработване на 3D модел за ученици и кандидат-студенти

3D World_v4.jpg
 

Работите ще бъдат оценени от независимо жури от преподаватели и експерти от индустрията по 100 точкова система.

Авторите на работите, оценени с не по-малко от 80 точки имат право да се запишат в избрана от тях специалност на факултета – ОКС „бакалавър“. За ученици, дипломиращи се през следващите две години резултатите важат за годината на дипломиране.

Класираните на първите три места ще получат специални награди.

Президентът на Република България, под чийто патронаж се провежда 70-годишния юбилей на ТУ-София, ще вземе участие в награждаването на победителите в конкурса на 03.06.2015 г., 15:00 ч.

 Предаване на живо в университетската мрежа
 При технически проблеми кликнете ТУК.Ред за провеждане на конкурса:

1. Всеки желаещ да участва в конкурса разработва 3D модел на избран от него обект с използването на любимият си програмен продукт.

2. Разработеният модел, придружен от описание се изпраща на адрес : mtf-k@tu-sofia.bg с тема „Моят 3D свят“ в срок до 24.00 часа на 17.05.2015г.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в естествения формат на продукта,  в STEP и в 3D pdf. Посочването на темата е задължително (без кавичките).

3. Не се допускат до участие  модели, които не са разработени от автора.

4. Описанието трябва да съдържа:
     4.1. Наименование и предназначение на обекта;
     4.2. Принцип на действие – как работи обекта и/или как се работи с него;
     4.3. Предимства – с какво предложението е по-добро от други подобни, ако има такива.

5. Оценяването се извършва по следните критерии :
     5.1. Оценяване на детайли:
             - рационално и логично построяване на моделите
             - възможност за удобни и бързи промени
             - минимум компоненти с грешки при регенериране на моделите
             - използване на подходяща ориентация и режими на визуализация на моделите
     5.2. Оценяване на сглобени единици:
             - коректни връзки между компонентите
             - удачно използване на възможностите за създаване на детайли в контекста на сглобената единица
     5.3. Ясно и коректно описание на обекта
     5.4. Значимост на проекта: съществени, ценни и иновативни решения
     5.5. Сложност на моделите, големи сглобени единици, нива на йерархия, моделирани сложни форми

6. Обявяване на резултатите – 29.05.2015 г.


Специални награди за първите три места:


Първо място – преносим компютър, изработен на 3D принтер предложеният обект и заплащане на семестриална такса за първия семестър (365 лв.).
Второ място заплащане на семестриални такси за първите два семестъра (2х365 лв).
Трето място – заплащане на семестриална такса за първия семестър (365 лв).


Срокът за предаване на разработените модели се удължава до 24:00 ч. на 24.05.2015 г.