faculties_present_img

Стипендия на АББ фондацията „Юрген Дорман“

abb_fondaciq.jpgАББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии на студенти от целия свят, с много добри академични постижения, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могaт да продължат обучението си.

 Партньори: Технически университет, гр. София и Технически университет - София, филиал Пловдив

 

  • Стипендиите ще бъдат отпускани за максимален срок от пет години; 
  • Основните критериите ще бъдат базирани на качествата, потенциала и академичния успех на всеки от студентите;
  • Процесът на подбор на стипендиантите ще се извършва по документи и интервю;
  • Срок за кандидатстване: от 12.03.2018г. до 27.04.2018г.
     

Повече информация за стипендията, критериите за участие и документите за кандидатстване може да откриете на тази страница.