faculties_present_img

Тържествено връчване на нови дипломи за придобити научни степени и заети академични длъжности

Уведомяваме Ви, че връчването на новите дипломи за придобитите научни степени и заети академични длъжности към 10.05.2018 г. ще се извърши тържествено от Ректора на ТУ – София, в заседателната зала на Академичния съвет, на 21 май 2018 г. (понеделник) от 13 часа.

Поканваме Ви да присъствате лично, както и да информирате заинтересованите лица и членовете на научни журита, за участие в тържеството. 

Документи за издаване на дипломи ще се приемат до 14.05.2018 г. в каб. 1232.