НИЛ "CAD/CAM/CAE в индустрията"

3c_.jpg

Научно-изследователската лаборатория “CAD/CAM/CAE в индустрията“ е създадена през 1988г. От 1993г. лабораторията развива своята дейност в изпълнение на научно-изследователски и приложни проекти с индустриални партньори и в сътрудничество с университети от Европа и САЩ.

Лабораторията работи основно в сферата на приложните изследвания в машиностроенето, инженеринг и консултации за развитие и усъвършенстване на нови продукти, тяхното прототипиране и индустриализиране, с цел бързо и ефективно реализиране на нови идеи и съкращаване на времето за достигане до пазара.

Днес, НИЛ “CAD/CAM/CAE в индустрията“ непрекъснато развива и усъвършенства своите възможности, използвайки най-съвременни CAD/CAM/CAE технологии и потенциала на своя висококвалифициран инженерен екип.

Ръководител на лабораторията е проф. д-р инж. Георги Тодоров, Декан Машинно-технологичен факултет. Проф. д-р. инж. Георги Тодоров е възпитаник на Технически Университет – София в специалностите Машинно инженерство и Приложна математика. Дълги години работи усилено в проекти свързани с концепиране, пресмятане, моделиране, проектиране, реинженеринг и прототипиране на машиностроителни изделия и възли, обект на производство в различни сфери на индустрията. Притежател е на десетки научни разработки, внедрени в наши и чуждестранни компании, и индустриални проекти с партньори от Франция, Германия и Италия. Автор е на седем публикации в реферирани издания и на три патента. В научно-изследователската дейност, интересите му са насочени в областта на микроелектромеханични системи, системи за рекупериране на енергия и др. През последните години проф. д-р Г. Тодоров е носител на редица награди, сред които се открояват: награда "Икар" в категория ИНТЕЛЕКТ за 2008г,  награда  "Питагор" за 2009 - специалната награда на Фонд „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" към МОМН в ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, Почетна грамота за иновативна научно-изследователска организация за 2009, почетна значка "Златна книга" за принос към развитието на българската наука.

Екипът на Лабораторията включва трима доктори и шест дипломирани магистри с висока квалификация в решаването на инженерни проблеми. Четирима от екипа са редовни докторанти, работещи по тематика свързана със съвременните инженерни подходи и CAD/CAM/CAE технологии.

Ежегодно, в лабораторията се обучават и работят голям брой студенти, дипломанти и докторанти от различни инженерни специалности, сред тях и възпитаници на чуждестранни технически университети (Германия, Испания, Холандия, САЩ, Китай).

CADCAMCAЕ in Industry Lab_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Контакти:

Имейл: gdt@tu-sofia.bg
Телефон: +359 2 965 25 74


Ръководител:

проф. д-р инж. Тодор Тодоров
Имейл: tst@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2794
Кабинет: 4528

Уеб страница:

http://www.3clab.com