faculties_present_img

НПЛ „Автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката” към катедра Микроелектроника – ФЕТТ

nopic_.jpg

ЕСАD лабораторията е основана през 1994 година с финансовата подкрепа на Европейската общност по проект TEMPUS SJEP 3038. В рамките на проекта INCO Copernicus 960170 тя се утвърди като център за обучение и информация.

В своята дейност ECAD лабораторията интегрира опита и знанията на преподаватели, докторанти и студенти от Техническия Университет – София, както и на водещи научни работници и специалисти в областта на микроелектрониката.

Лабораторията е член на няколко международни организации и консорциуми като EUROPRACTICE, MICN и др., чиито дейности са свързани с проектирането и производството на електронни системи и микроелектронни елементи и с помощта на които се поддържа съвременен професионален софтуер.

Лабораторията е оборудвана с най-модерна техника – персонални компютри; сървъри, работни и графични станции на Oracle Sun.

Уникален за България софтуер е инсталиран и се използва успешно при изпълнението на основните дейности. Два от водещите софтуерни пакети в областта на микроелектронното проектиране в света – CADENCE (за функционално и топологично проектиране от типа top-down) и SYNOPSYS (за функционално проектиране) са база за изграждане и развитие на отлични специалисти.

Основната дейност на ECAD лабораторията е насочена в областта на проектиране на специализирани CMOS и BiCMOS интегрални схеми за най-разпространените европейски технологии

Лабораторията поддържа тесни връзки с всички фирми в България, които работят в областта на микроелектрониката.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Контакти:

Имейл: mhristov@ecad.tu-sofia.bg
Телефон: 965-3263, факс: 965-3115


Ръководител:

проф. д-р Марин Христов
Имейл: mhristov@ecad.tu-sofia.bg
Телефон: -2571
Кабинет: 1103

Уеб страница:

http://ecad.tu-sofia.bg