faculties_present_img

НПЛ „Симулационно моделиране в индустрията”

SMIlogo_.png

Научно - изследователската лаборатория „Симулационно моделиране в индустрията” е създадена през януари 1992г. по проект TEMPUS JEP 2605, като звено на факултетно ниво към Машинно Технологичен факултет. Ръководител на лабораторията е доц. д-р. Иларио Любенов Астинов. Има магистърска степен по специалността технология на машиностроенето и докторска степен по дискретно симулационно моделиране. Преподавател в Машинно Tехнологичен факултет на ТУ - София. Специализирал в Англия, Германия, Италия, Португалия и САЩ. Гост-преподавател в Англия и Германия.

Екипът включва преподаватели и щатни сътрудници от различни специалности на ТУ-София, като за решаването на всяка конкретна задача се привличат студенти и външни специалисти от страната и чужбина.

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 10 Етаж: 4 Кабинет: 406 

Контакти:

Имейл: ila@tu-sofia.bg
Телефон: +359 (0)2 965 37 74


Ръководител:

доц. д-р инж. Иларио Астинов
Имейл: ila@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3774
Кабинет: 10406