faculties_present_img

Техническият университет – София отново е на първо място в шест професионални направления на висшето образование

На тържествена церемония, състояла се на 11.02.2020 г. ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов  получи наградата за първото място на университета в шест професионални направления – „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“. Наградата се връчва съгласно Рейтинговата система на висшите училища в България за 2019 г., изготвена  от Министерството на образованието и науката и откакто е създадена ТУ- София неизменно е първенец в тези шест направления.