faculties_present_img

Научни форуми

1. ХXVI международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2017”
Дати: 22-06-2017 до 25-06-2017
Място на провеждане: база Созопол на ТУ- София

Резюме: Уважаеми колеги, организационният комитет на ХXVI международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2017” има удоволствието да Ви покани да присъствате на конференцията която ще се проведе от 22 до 25 юни 2017 г. в база Созопол на ТУ- София В конфренцията участват дейци на науката от цялата страна - от всички технически ун...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/mf/adp/nntk.htm
2. XV Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '17"
Дати: 25-06-2017 до 28-06-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XI Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '17", част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол 2017, организирана от: Стопански факултет – ТУ - София; НТС по машиностроене  ННТД “Мениджмънт и инженеринг”. Конференцията ще се проведе о...

Още...
Уеб страница: http://iscme.tu-iiim.org/
3. 11-та международна конференция Авангардни Производствени Технологии (АМТ'2017)
Дати: 28-06-2017 до 30-06-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Основната цел на конференцията е да продължи вече установената традиция, като събере на едно място водещи академични учени, изследователи и научни работници, за да представят и дискутират последните постижения в областта на производствените технологии. Обхватът на конференцията отговаря на  изброената тематика на научни доклади, които ще бъдат представени на устни и постерни сесии. За допълни...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/eng_new/meetings/AMT/index1.htm
4. 52-ра Международна конференция "ICEST 2017"
Дати: 28-06-2017 до 30-06-2017
Място на провеждане: Електронски факултет, гр. Ниш, Сърбия

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани на 52-рата ни конференция - ICEST  2017 г. ICEST се появява през  1963 г. в Техническия университет в София (тогава МЕИ) под името "Ден на радиото". През 1977 г. името на конференцията е променено на "Комуникационни, електронни и компютърни системи".От 2000 г. насам тя се превърна в международна конф...

Още...
Уеб страница: http://www.icestconf.org/
5. XXI-ва Национална конференция с международно участие СЛИВЕН’2017
Дати: 30-06-2017 до 02-07-2017
Място на провеждане: Технически Университет – София, Факултет и Колеж – Сливен

Резюме: В рамките на „Дни на науката на ТУ-София”, Факултет и Колеж – Сливен ще бъде домакин на 21-то издание на Национална конференция с международно участие „СЛИВЕН’2017". Тематиката на конференцията покрива седем основни направления: Машинна механика и транспорт Машиностроителна техника и технологии Механика на флуидите, топло- и масопренасяне Електротех...

Още...
Уеб страница: http://www.tu-sliven.com/Konference/Sliven/KonfSliven.html
6. XXVII Международен научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2017"
Дати: 08-09-2017 до 12-09-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXVII Международе научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2017". В Симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти, работещи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване от Техническите университети, Българският институт по метрология, държавни и частни фирми от Българ...

Още...
Уеб страница: http://www.metrology-bg.org/bg/home/
7. Международна научна конференция по "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс 2017
Дати: 11-09-2017 до 13-09-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: БулТранс-2017 - Девета конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии ще се проведе в Морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол 11-13 септември 2017 г. Тази конференция се провежда в рамките на "Дни на науката на Технически Университет - София 2017" БулТранс-2017 цели да събере на обща дискусия и обм...

Още...
Уеб страница: http://www.bultrans.org
8. IX Научна конференция "ЕФ 2017"
Дати: 11-09-2017 до 14-09-2017
Място на провеждане: св. Константин и Елена, България

Резюме: Електротехническият факултет за поредна година организира научна конференция „ЕФ 2017“ в рамките  на „Дни на науката”  Основните теми на конференцията са: електроенергетиката в пазарни условия, енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, осветление, изследване на процеси и режими, обучение по електроинженерство. ...

Още...
Уеб страница: http://ef-conference.tu-sofia.bg/
9. XXVI Mеждународна научна конференция „Електронна техника – ЕТ2017“
Дати: 13-09-2017 до 15-09-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Факултетът по Електронна техника и технологии за поредна година организира Международна научна конференция „Електронна техника – ЕТ2017“ в рамките на „Дни на науката”. Тематиката на конференцията обхваща следните направления: биомедицинско инженерство;  схеми и системи; изпитване, качество и надеждност; технологии в обучението; вградени системи; измервателни уред...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=24
10. XXII Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2017”
Дати: 17-09-2017 до 20-09-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет Ви кани да вземете участие в XXII-та Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2017“, която ще се проведе в рамките на  „Дни на науката“ на Технически университет – София. Темите на конференцията са: ЕНЕРГЕТИКАТА В ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ ТОПЛОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/emf/confer/index.htm
11. 31-та Международна конференция по Информационни технологии (e-conference)
Дати: 20-09-2017 до 21-09-2017
Място на провеждане: Интернет формат на традиционната научна конференция ИнфоТех

Резюме: ИнфоТех е международен форум за учени, изследователи и експерти от индустрията за разпространяване на иновационни решения и резултати от проведени изследвания в следните области (но не единствено): Информационни технологии; Информационна сигурност; Мрежови и комуникационни технологии; Разпределени системи и приложения; Интелигентни системи и приложения; Технологии за системно проектиране; Технолог...

Още...
Уеб страница: http://infotech-bg.com
12. Пета Научна конференция с международно участие „Съвремении технологи в културно-историческото наследство“
Дати: 12-10-2017 до 14-10-2017
Място на провеждане: Технически университет София - Център за международни срещи „Хелмут Бьоме“

Резюме: Форумът е организиран в рамките на „Дни на науката - 2017“ с партньорството на УАСГ София и е ориентиран към специалисти както в областта на проучването на културно-историческото наследство така и в създаването на съвременни технически средства (дигитални и виртуални музеи и музейни експозиции) и продукти за осъществяване на изследванията (архитектурни, урбанистични, дизайнерски и конс...

Още...
Уеб страница: http://conference-design.tu-sofia.bg