faculties_present_img

Научни форуми

1. Шеста международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2017”
Дати: 18-05-2017 до 20-05-2017
Място на провеждане: Технически Университет - София, филиал Пловдив, IV корпус

Резюме: В рамките на „Дни на науката”  на Технически университет – София, филиал Пловдив ще бъде домакин на шестото издание на Международната научна конференция „ТЕХСИС 2017” Тематиката на конференцията покрива четири основни направления: - Машиностроене и транспорт; - Електротехника, електроника и автоматика; - Информатика, комуникационна и компютърна те...

Още...
Уеб страница: http://techsys.tu-plovdiv.bg/
2. 15та Международна конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи ЕЛМА 2017
Дати: 01-06-2017 до 03-06-2017
Място на провеждане: Технически университет – София, Електротехнически факултет, бл.12

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в 15та Международна конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи ЕЛМА 2017. Първата конференция ЕЛМА е проведена през м. ноември 1975 г. във Варна. Стартирала като форум по електрически машини, в годините обхватът на конференцията се разширява и включва всички аспекти на съвременното електроинженерство. ...

Още...
Уеб страница: http://elmaconf.tu-sofia.bg
3. XXVII Международен научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2017"
Дати: 08-09-2017 до 12-09-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXVII Международе научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2017". В Симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти, работещи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване от Техническите университети, Българският институт по метрология, държавни и частни фирми от Българ...

Още...
Уеб страница: http://www.metrology-bg.org/bg/home/
4. 31-та Международна конференция по Информационни технологии (e-conference)
Дати: 20-09-2017 до 21-09-2017
Място на провеждане: Интернет формат на традиционната научна конференция ИнфоТех

Резюме: ИнфоТех е международен форум за учени, изследователи и експерти от индустрията за разпространяване на иновационни решения и резултати от проведени изследвания в следните области (но не единствено): Информационни технологии; Информационна сигурност; Мрежови и комуникационни технологии; Разпределени системи и приложения; Интелигентни системи и приложения; Технологии за системно проектиране; Технолог...

Още...
Уеб страница: http://infotech-bg.com