Европейски научни програми


„Хоризонт 2020“ е нова програма, която обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии - Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, дейностите, свързани с иновациите, от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Европейския институт за иновации и технологии. С бюджет от 80 млрд...

Още...
Проект: TeSLA
ЕК одобри проект TeSLA, в рамките на който ще се дефинира и разработи система за e-оценяване, която ще допуска студентите и ще установява тяхното лично участие в учебните дейности в частично или изцяло online среди.  Координатор на проекта е UOC, каталонски online университет, създаден през 1994г. С виртуалната си учебна среда той е доказал своя опит в online обучението. Консорциумът на прое...

Още...
Проект: SMART
Проектът SMART е част от европейския проект Shift2Rail за интелигентен и устойчив растеж, чрез който се насърчават изследвания и иновациите в железопътния сектор. Идеята на европейския проект Shift2Rail е да се постигне единно европейско железопътно пространство (SERA) чрез: Подобряване на привлекателността и конкурентоспособността на европейската железопътна система, за да се осигури премин...

Още...