Научен календар

1. Международна конференция Автоматика '2014, ФА
Дати: 13-06-2014 до 15-06-2014
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате втретата научна конференция с международно участие, АВТОМАТИКА’2014, част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол’2014, организирана от Факултет Автоматика на ТУ-София. Конференцията ще се проведе от 13 до 15Юни 2014г, в базата на ТУ-София в гр. Созопол ...

Още...
Уеб страница: http://fa.tu-sofia.bg/te/fa/
2. ХXIII Международна НТК "Автоматизация на дискретното производство АДП - 2014"
Дати: 19-06-2014 до 22-06-2014
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: текст


Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/mf/adp/nntk.htm
3. VII-ма Международна научна конференция „Е-управление“
Дати: 13-06-2015 до 14-06-2015
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Каним Ви да участвате в VII Мендународна научна конференция „Е-управление“ 13-14 юни 2015 г. в гр. Созопол, България. Пленарната сесия на конференцията ще се проведе под мотото „Технически университет-София – 70 г. иновативни решения” на 13.06.2015 г.   и ще се излъчва online с видеоконферентна връзка. ...

Още...
Уеб страница: http://fman.tu-sofia.bg/index.php?lang=bg
4. ХXIV международна научно-техническа конференция “Автоматизация на дискретното производство АДП – 2015”
Дати: 18-06-2015 до 21-06-2015
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Катедра “Автоматизация на дискретното производство” и ННТД по АДП при НТС по машиностроене  ежегодно организират международната научно-техническа конференция “Автоматизация на дискретното производство”. Предварително се издават сборниците с доклади, които се раздават на участниците при регистрацията им за конференцията. Целта на конференцията е да предостави възможност...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/mf/adp/nntk.htm
5. Национална конференция с международно участие Сливен '2016
Дати: 24-06-2016 до 26-06-2016
Място на провеждане: Хотелски комплекс „Спорт Палас“ гр. Сливен

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в Националната конференция с международно участие С Л И В Е Н '2016. Тя се провежда през годината, когато  Инженерно- педагогическия факултет в Сливен празнува  тридесетия  юбилей от създаването си.  В Конференцията традиционно участват научни работници и специалисти, работещи във всички области на инжене...

Още...
Уеб страница: http://tu-sliven.com/Konferencii/MMT/konf-MMT.html
6. XXI-ва Национална конференция с международно участие Сливен '2017
Дати: 30-06-2016 до 02-07-2016
Място на провеждане: Технически Университет – София, Факултет и Колеж – Сливен

Резюме: В рамките на „Дни на науката на ТУ-София”, Факултет и Колеж – Сливен ще бъде домакин на 21-то издание на Национална конференция с международно участие „СЛИВЕН’2017". Тематиката на конференцията покрива седем основни направления: Машинна механика и транспорт Машиностроителна техника и технологии Механика на флуидите,...

Още...
Уеб страница: http://www.tu-sliven.com/Konference/Sliven/KonfSliven.html
7. 15-та Международна конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи ЕЛМА 2017
Дати: 01-06-2017 до 03-06-2017
Място на провеждане: Технически университет – София, Електротехнически факултет, бл.12

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в 15та Международна конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи ЕЛМА 2017. Първата конференция ЕЛМА е проведена през м. ноември 1975 г. във Варна. Стартирала като форум по електрически машини, в годините обхватът на конференцията се разширява и включва всички аспекти на съвременното електроинженерство. ...

Още...
Уеб страница: http://elmaconf.tu-sofia.bg
8. Международна научна конференция „Автоматика 2017, ФА”
Дати: 02-06-2017 до 04-06-2017
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в ежегодната  международна научна конференция, АВТОМАТИКА, част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол’2017, организирана от Факултет Автоматика на ТУ-София. Конференцията се провежда в шест теамтични направления: Биоелектроинженерство, Електрозадвижване и автоматизация на  машини, Индустр...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=90
9. 43-та Конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'17)
Дати: 08-06-2017 до 13-06-2017
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Факултетът по приложна математика и информатика за поредна година организира международна конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'17). Основната цел е да събере експерти и млади талантливи учени за обсъждане на съвременните тенденции и обмен на опит за приложението на математиката в областта на техниката, физиката, икономиката, биологията и др.  ...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/eng_new/fpmi/amee17
10. IX-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“
Дати: 13-06-2017 до 16-06-2017
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Каним Ви да участвате в IX-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“, която ще се проведе на 13-16 юни 2017 г. в гр. Созопол, България. Целта на конференцията е насърчаване развитието на електронното управление и комуникации, предоставяне на възможност за споделяне на постижения и обмен на идеи в областта, както и стимулиране изграждането на лични...

Още...
Уеб страница: http://fman.tu-sofia.bg/