faculties_present_img

Кандидатстудентска кампания 2017

adm.png

В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по:

  •  български език и литература (БЕЛ) – за всички специалности, без специалностите „Инженерен дизайн“ , „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство“.
  • математика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“.
  • физика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“.
  • география – за специалностите „Публична администрация“ и „Стопанско управление“.
  • по история – за специалностите „Публична администрация“ и „Стопанско управление“.
  • чужд език – за специалностите „Публична администрация“ и „Стопанско управление“.
 
Приемане на документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити:
  •   в ТУ – София – „Учебен отдел“ - блок 2, етаж 3

от 01.03.2017 г. до три дни преди датата на теста (от 9:00 до 16:00 ч., без събота и неделя)

  по интернет
  от 15.02.2017 г. до два дни преди датата на теста
  •  в регионалните центрове и бюра за приемане на документи
от 15.02.2017 г. до два дни  преди датата на теста
 
 

Актуална ифнормация за кандидатстудентската кампания може да намерите на сайта: priem.tu-sofia.bg