faculties_present_img
яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек

Новини

Покана за избор на асоциирани партньори по проект "Мехатроника и чисти технологии"

ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-1.001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПНОИР 2014-2020/ Във връзка с подготовка на проекта "Мехатроника и чисти технологии" за изграждане и развитие на Център за върхови постижения в областта на мехатрониката и чистите технологии по процедура BG05M2ОP001-1.001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“...

2017-01-16
Визита на посланика на Република Руанда за България

Посланикът на Република Руанда за България Н. Пр. Жан Пиер Карабаранга, по негова молба, посети Университета и проведе опознавателна визита  на 13.01.2017г.. Директорът на  дирекция  Международен обмен и интеграция проф. Иван Ячев представи структурата и дейността на висшето училище и успешното ни международно сътрудничество с университети от четири континента. Посланикът от своя страна изрази желание за установяване на контакти за коопериране  в областта на науката, техно...

2017-01-13
Задължително безкасово плащане на семестриални такси

 Съгласно Заповед № 01 от 03.01.2017г. на Ректора на ТУ- София всички студенти: бакалаври (от I-ви курс, II семестър до IV курс), магистри, магистри - допълващо и магистри - изравнително обучение в Техническия Университет-София ще  заплащат семестриалните и административни  си такси безкасово. Това може да стане чрез системата за електронни разплащания ePay.bg, на POS терминал в касите на ТУ и с бюджетно платежно нареждане. I. Плащането през ePay.bg  може да стане ...

2017-01-06
Благотворителен Коледен базар в ТУ-София - резултати

За поредна година студентите от Стопанския факултет (СФ) към ТУ – София организират благотворителен Коледен базар, който се провежда с цел подпомагане на студенти в неравностойно положение - студенти сираци, студенти без един родител, студенти с нисък социален статус или студенти със здравословен проблем. Коледният базар е част от създадената през 2013 г. платформа на студентите от СФ за взаимопомощ и подкрепа на свои колеги в социални, здравословни и финансови затруднения. The Students...

2017-01-03