faculties_present_img
яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек

Новини

Отпускане на стипендии за летен семестър за учебната 2016-2017 г.

         Уважаеми студенти, заявление-декларация за стипендия за летен семестър на учебната 2016-2017 година се попълва от интернет страницата на ТУ-София за студенти обучавани в следните факултети: Факултет Автоматика Електротехнически факултет Енергомашиностроителен факултет Машинно-технологичен факултет Машиностроителен факултет Факултет по електронна техника и технологии Факултет по телекомуникации Факултет по компютърни систе...

2017-02-20
Нови предложения от УСОБ - Семково

УСОБ - Семково предлага Ски училище и празнични оферти за Великден и Гергьовден. Повече информация може да откриете тук. ...

2017-02-15
Класиране за стипендии по Проект BG05M2OP001-2.003-0001

Уважаеми студенти, Уведомяваме Ви за класирането  публикувано от МОН по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, което е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Студенти, класирани за стипендия за успех за зимен семестър на учебната 2016/2017 година   Студенти, класирани за стипендия ...

2017-02-08
Европейските стипендии за зимен семестър на учебната 2016-2017 година

Уважаеми студенти, Уведомяваме Ви, че от 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016-2017 година за европейските Стипендии за успех и Стипендия за специални постижения по Проект BG05M2OP001-2.003.0001  „Студентски стипендии – фаза 1“, съфинансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.  Студентите мо...

2017-02-08
Записване за спорт

Записването по интернет, е активно от 15.02.2017 (сряда) до 19.02.2017(неделя) включително. При запълване на отпуснатите групи ще бъдат разкрити допълнително групи. Влизането в системата се извършва чрез ЕГН/ЛНЧ и факултетен номер. Уеб адрес: http://sport.tu-sofia.bg Студенти, които не могат да влязат в системата, могат да се запишат на място в спортния комплекс, в срок от приключването на електронното записване, до края на втората учебна седмица. ...

2017-02-03
Стипендии на чуждестранни студенти за месец февруари 2017г.

  Стипендиите на чуждестранни студенти за месец  февруари 2017 г. ще се изплащат от 20.02.2017 г. до 23.02.2017 г. включително в кабинет 1341, сектор „Стипендии“, отдел „Счетоводство“, от 10:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 15:30 часа.  Гл. счетоводител: маг. ик. Мария Иванова ...

2017-02-10