faculties_present_img

Европейските стипендии за зимен семестър на учебната 2016-2017 година

Уважаеми студенти,

Уведомяваме Ви, че от 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016-2017 година за европейските Стипендии за успех и Стипендия за специални постижения по Проект BG05M2OP001-2.003.0001  „Студентски стипендии – фаза 1“, съфинансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

 Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 15 януари 2016 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г.

Линка за графика на МОН:
 
https://eurostipendii.mon.bg/?m=3
 

 Декларация, която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС
 

Главен счетоводител:                                       
(маг.икон. М. Иванова)