faculties_present_img

Системни администратори към факултети

БИЦ
Пламен Стефанов Йорданов
тел: 36-45 каб. 2104А email: pjordan@tu-sofia.bg
ДФВС
Феодосия Стамова
тел: 23-00 каб. 14304 email: feya@tu-sofia.bg
ДЧЕОПЛ
Иван Георгиев Нончев
тел: 31-58 каб. 1204 email: inonchev@tu-sofia.bg
ДПФ
Ивайло Павлов Минков
тел: 30-96 каб. 10409 email: ipmincov@tu-sofia.bg
ЕФ
Адриан Петров Иванов
тел: 21-51, 24-75 каб. 12246 email: adrian@tu-sofia.bg
ЕФ
Вълчан Тодоров Георгиев
тел: 21-75 каб. 12319 email: vulchy@tu-sofia.bg
ЕФ
Николай Стефанов Матанов
тел: 21-79 каб. 12323 email: nsm@tu-sofia.bg
ЕМФ
Росен Павлов Цеков
тел: 34-13, 31-77 каб. 2415А email: rosen@tu-sofia.bg
ЕМФ
Крум Цолов Тодоров
тел: 22-55 каб. 2352А email: krum_todorov@tu-sofia.bg
ЕМФ
Момчил Петров Василев
тел: 22-18 каб. 2333 email: momchil@tu-sofia.bg
KEE
Павлина Горанова Радойска
тел: каб. 12124 email: pradoiska@tu-sofia.bg
МТФ
Ивайло Иванов Милев
тел: 27-98 каб. 4540А email: imilev@tu-sofia.bg
МТФ
Александър Пенчев Цокев
тел: 2796 каб. 4534 email: alextz@tu-sofia.bg
МФ
Петко Николов Недялков
тел: 32-19 каб. 4428 email: nedpetko@tu-sofia.bg
МФ
Лъчезар Ненков Лазов
тел: 2894 каб. 4418 email: llazov@tu-sofia.bg
МФ
Александър Александров Радославов
тел: 39-85 каб. 4319 email: aradoslavov@tu-sofia.bg
СФ
Румен Стоянов Цочев
тел: 2538 каб. 3304 email: rcochev@tu-sofia.bg
СФ
Орлин Павлов Маринов
тел: 37-43 каб. 3509 email: o.marinov@tu-sofia.bg
СОС
Васил Цанов
тел: 3995 каб. 1152-2 email: vasil_002@abv.bg
ФА
Христо Стефанов Христов
тел: 28-64 каб. 9401 email: hsh@tu-sofia.bg
ФА
Александър Пламенов Маринчев
тел: 32-64 каб. 9301 email: amar@tu-sofia.bg
ФЕТТ
Росен Иванов Радонов
тел: 31-15 каб. 1113 email: radonov@ecad.tu-sofia.bg
ФЕТТ
Георги Тодоров Николов
тел: 31-41 каб. 1366 email: gnikolov@tu-sofia.bg
ФЕТТ
Венцислав Драганов Маноев
тел: 20-56 каб. 1003Б email: ventsy_m@mail.bg
ФАИО
Радослав Цветков Делийски
тел: 34-65 каб. 2437 email: rdeliyski@yahoo.co.uk
ФАИО
Анита Александрова Благоева
тел: 21-59 каб. 2410А email: ablagoeva@tu-sofia.bg
ФaГИОПМ
Йордан Руменов Йорданов
тел: 37-90 каб. 10207А email: yordan.yordanov@fdiba.tu-sofia.bg
ФФОЕ
Захари Живков Зарков
тел: 21-49 каб. 12328 email: zzza@tu-sofia.bg
ФКСТ
Валентин Руменов Ямалиев
тел: каб. 1323А email: viamaliev@tu-sofia.bg
ФТК
Павлина Христова Колева
тел: 21-34 каб. 1463 email: p_koleva@tu-sofia.bg
ФТК
Димитър Каприел Атамян
тел: 26-62 каб. 1447 email: dka@tu-sofia.bg
ФТК
Росен Георгиев Милетиев
тел: 2082 каб. 2213А email: miletiev@tu-sofia.bg
ФТК
Калин Лъчезаров Димитров
тел: 31-45 каб. 1257 email: kld@tu-sofia.bg
ТФ
Филип Михайлов
тел: 3429 каб. 9208 email: ph_michaylov@tu-sofia.bg
ТФ
Красимир Иванов Неделчев
тел: 29-52 каб. 9120 email: krasined@tu-sofia.bg
ФПМИ
Момчил Емилов Хардалов
тел: 3469,2424 каб. 2532 email: momchil@acstre.com
ФПМИ
Десислава Христова Апостолова
тел: 24-78 каб. 2226 email: dha@tu-sofia.bg
ЦИР
Любен Попов
тел: 39-81 каб. 4239 email: lup@tu-sofia.bg
ЦИР
Светослав Лозанов Спасов
тел: 3071 каб. 2103 email: slspasov@tu-sofia.bg
ЦИР
Юрий Градинарски
тел: 30-41 каб. 2110 email: yuriy@tu-sofia.bg
ЦИР
Цветелина Цекова
тел: 26-04 каб. 2106 email: tzveta@tu-sofia.bg
ЦИР
Георги Руменов Цочев
тел: 26-04 каб. 2106 email: gtsochev@tu-sofia.bg
ЦИР
Христо Евгениев Руменов
тел: 30-71 каб. 2114 email: hrumenov@tu-sofia.bg
ЦИР
Стефка Попова
тел: 30-41 каб. 2110 email: stefka@tu-sofia.bg