faculties_present_img

Системни администратори към факултети

Библиотечно-информационен център
Пламен Стефанов Йорданов
тел: 36-45 каб. 2104А email: pjordan@tu-sofia.bg
Департамент за физическо възпитание и спорт
Феодосия Стамова
тел: 23-00 каб. 14304 email: feya@tu-sofia.bg
Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Иван Георгиев Нончев
тел: 31-58 каб. 1204 email: inonchev@tu-sofia.bg
Департамент по приложна физика
Ивайло Павлов Минков
тел: 30-96 каб. 10409 email: ipmincov@tu-sofia.bg
Електротехнически факултет
Адриан Петров Иванов
тел: 21-51, 24-75 каб. 12246 email: adrian@tu-sofia.bg
Електротехнически факултет
Вълчан Тодоров Георгиев
тел: 21-75 каб. 12319 email: vulchy@tu-sofia.bg
Електротехнически факултет
Николай Стефанов Матанов
тел: 21-79 каб. 12323 email: nsm@tu-sofia.bg
Енергомашиностроителен факултет
Момчил Петров Василев
тел: 22-18 каб. 2333 email: momchil@tu-sofia.bg
Енергомашиностроителен факултет
Крум Цолов Тодоров
тел: 22-55 каб. 2352А email: krum_todorov@tu-sofia.bg
Енергомашиностроителен факултет
Росен Павлов Цеков
тел: 34-13, 31-77 каб. 2415А email: rosen@tu-sofia.bg
Колеж по енергетика и електроника
Павлина Горанова Радойска
тел: каб. 12124 email: pradoiska@tu-sofia.bg
Машинно-технологичен факултет
Ивайло Иванов Милев
тел: 27-98 каб. 4540А email: imilev@tu-sofia.bg
Машинно-технологичен факултет
Александър Пенчев Цокев
тел: 2796 каб. 4534 email: alextz@tu-sofia.bg
Машиностроителен факултет
Петко Николов Недялков
тел: 32-19 каб. 4428 email: nedpetko@tu-sofia.bg
Машиностроителен факултет
Александър Александров Радославов
тел: 39-85 каб. 4319 email: aradoslavov@tu-sofia.bg
Машиностроителен факултет
Лъчезар Ненков Лазов
тел: 2894 каб. 4418 email: llazov@tu-sofia.bg
Стопански факултет
Румен Стоянов Цочев
тел: 2538 каб. 3304 email: rcochev@tu-sofia.bg
Стопански факултет
Николай Нинов
тел: 2538 каб. 3304 email:
Стопански факултет
Орлин Павлов Маринов
тел: 37-43 каб. 3509 email: o.marinov@tu-sofia.bg
Студентски общежития и столове
Васил Цанов
тел: 3995 каб. 1152-2 email: vasil_002@abv.bg
Факултет Автоматика
Александър Пламенов Маринчев
тел: 32-64 каб. 9301 email: amar@tu-sofia.bg
Факултет Автоматика
Христо Стефанов Христов
тел: 28-64 каб. 9401 email: hsh@tu-sofia.bg
Факултет Електронна техника и технологии
Георги Тодоров Николов
тел: 31-41 каб. 1366 email: gnikolov@tu-sofia.bg
Факултет Електронна техника и технологии
Венцислав Драганов Маноев
тел: 20-56 каб. 1003Б email: ventsy_m@mail.bg
Факултет Електронна техника и технологии
Владимир Димитров
тел: каб. 1404 email: dimitrov@tu-sofia.bg
Факултет Електронна техника и технологии
Росен Иванов Радонов
тел: 31-15 каб. 1113 email: radonov@ecad.tu-sofia.bg
Факултет за английско инженерно обучение
Анита Александрова Благоева
тел: 21-59 каб. 2410А email: ablagoeva@tu-sofia.bg
Факултет за английско инженерно обучение
Радослав Цветков Делийски
тел: 34-65 каб. 2437 email: rdeliyski@yahoo.co.uk
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Йордан Руменов Йорданов
тел: 37-90 каб. 10207А email: yordan.yordanov@fdiba.tu-sofia.bg
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Камен Звезделинов Борисов
тел: 3790 каб. 10207А email: kamen.borisov@fdiba.tu-sofia.bg
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Симеон Борисов Стойнов
тел: 3790 каб. 10207А email: simeon.stoynov@fdiba.tu-sofia.bg
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Пресиян Бориславов Бойчев
тел: 3790 каб. 10207А email: presiyan.boychev@fdiba.tu-sofia.bg
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Йордан Василев Митрополитски
тел: 3790 каб. 10207А email: jordan.mittropolitsky@fdiba.tu-sofia.bg
Факултет за френско обучение по електроинженерство
Захари Живков Зарков
тел: 21-49 каб. 12328 email: zzza@tu-sofia.bg
Факултет компютърни системи и технологии
Тихомир Веселинов Добрев
тел: 2484 каб. 1441 email: t.dobrev@tu-sofia.bg
Факултет компютърни системи и технологии
Аделина Пламенова Алексиева-Петрова
тел: 26-52 каб. 3311А email: aaleksieva@tu-sofia.bg
Факултет компютърни системи и технологии
Олег Кирилов Малинов
тел: 24-42 каб. 2400 email: omal@tu-sofia.bg
Факултет компютърни системи и технологии
Надежда Ангелова Кучмова
тел: 38-11 каб. 4302 email: nade.angelova@gmail.com
Факултет компютърни системи и технологии
Константин Янчев Костадинов
тел: 30-39 каб. 2521 email: konstantin_kostadinov@mail.bg
Факултет по телекомуникации
Павлина Христова Колева
тел: 21-34 каб. 1463 email: p_koleva@tu-sofia.bg
Факултет по телекомуникации
Димитър Каприел Атамян
тел: 26-62 каб. 1447 email: dka@tu-sofia.bg
Факултет по телекомуникации
Калин Лъчезаров Димитров
тел: 31-45 каб. 1257 email: kld@tu-sofia.bg
Факултет по телекомуникации
Росен Георгиев Милетиев
тел: 2082 каб. 2213А email: miletiev@tu-sofia.bg
Факултет по транспорта
Красимир Иванов Неделчев
тел: 29-52 каб. 9120 email: krasined@tu-sofia.bg
Факултет по транспорта
Филип Михайлов
тел: 3429 каб. 9208 email: ph_michaylov@tu-sofia.bg
Факултет приложна математика и информатика
Десислава Христова Апостолова
тел: 24-78 каб. 2226 email: dha@tu-sofia.bg
Факултет приложна математика и информатика
Момчил Емилов Хардалов
тел: 3469,2424 каб. 2532 email: momchil@acstre.com