faculties_present_img

Курсове и конференции в чужбина

Университети от страни членки на ЕС предлагат езикови и професионални курсове, тематични конференции и други мероприятия за повишаване квалификацията и обмен на информация за студенти, докторанти, преподаватели и непреподавателски състав.
Кандидатите сами организират участието си и необходимите средства.