faculties_present_img

Дистанционно обучение

e-l.jpg

В съответствие с т. 1 от Заповед № 946/18.03.2020 г. на Ректора на ТУ-София, в меню "Студенти", подменю "Дистанционно обучение" e публикувана информация относно начина на провеждане на дистанционните занятията по факултети, специалности и дисциплини.