faculties_present_img

Департаментът за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика именува зала в памет на проф. д-р Веселин Вапорджиев

По повод 30-годишнината от основаването на Департамента за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика ръководството на Департамента именува (20.02.) зала 203 в памет на неговия основател и първи директор проф. д-р Веселин Вапорджиев (1941-1998).

Ректорът на ТУ – София проф. дн инж. Иван Кралов откри възпоменателната табела и експозицията с постери, проследяващи пътя на развитие и успехите на ДЧЕОПЛ. Той подчерта удовлетворението си от работата на колегите от чуждоезиковите катедри, за да може нашите студенти да са добре подготвени за утрешните си професионални предизвикателства.

Директорът на Департамента ст. пр. д-р Ивайло Пеев в кратко експозе запозна присъстващите с биографията на проф. Вапорджиев, като акцентира върху думите на  проф. д-р Димитър Димитров, ректор (1992 -1999 г.) на ТУ – София: “Когато мисля за проф. Вапорджиев, си спомням милия, скромен, деятелен, упорит и способен човек, щедро раздаващ се на хората. Виждах как се бори за осъществяване на идеите си, как прилага такт, умение и хъс за набавяне на необходимите за преподавателската работа книги и техника, как защитава хората, с които работи и претворява на дело плодотворни замисли, дори как сглобява кабинките за фонетичните кабинети, боядисва или организира неповторимите коледни тържества. С присъщото му себеотрицание да въздейства с личен пример, проф. Вапорджиев беше инициатор, автор, организатор и двигател на редица прояви в рамките на Центъра, на Техническия университет, но също така и в национален и международен мащаб.”

За активна преподавателска и административна дейност ст. пр. д-р Ивайло Пеев връчи грамота и юбилеен плакет на директорите от изминалия период – ст. пр. Антония Велкова, ст. пр. Дениза Захариева и ст. пр. Весела Френгова.