faculties_present_img

Съобщение за набиране на проектни предложения

Вътрешният конкурс за научни изследвания, сесия 2020 г. е обявен. Срокът за подаване на предложения за проекти от направления:
  • “В помощ на докторанти“
  • “Перспективни ръководители“  
  • “Художествено-творческа дейност“ 
  • “Студентски иновационен хъб“
е до 16.02.2020 г.

Всички актуални документи, свързани с конкурса, са публикувани на вътрешната страница на уеб сайта на ТУ-София, меню „Научно-приложна дейност“, раздел „Вътрешен конкурс“.