faculties_present_img

Представяне на книгата „Положителните науки с приложение в индустрията. История на висшето техническо образование в България“.

На 30 януари 2020 г. във ФНТС беше представена книгата „Положителните науки с приложение в индустрията. История на висшето техническо образование в България“.  Нейни автори са акад. Васил Сгурев от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, проф. дтн Сашо Гергов от ТУ – София и инж. Генчо Иванов.