faculties_present_img

Стипендия на Ректора на Техническия университет - София

CS_Stipendiya_Rektor.jpg

Стипендията на  Ректора на Техническия университет – София се отпуска във връзка със студентския празник – 8-ми декември и е в размер на 1 000 лева.

За стипендията имат право да кандидатстват студентите, записани в редовна форма на обучение в специалности от всички професионални направления на ТУ-София (в т.ч. от ТУ-София, Филиал Пловдив, „Факултет и Колеж“ – гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж – Казанлък).

Срокът за кандидатстване е от 09.12.2019 г. до 31.03.2020 г.

Повече информация за условията за кандидатстване ще откриете тук