faculties_present_img

Класиране за стипендии за зимния семестър на учебната 2019-2020

Класирането за стипендии за зимния семестър на учебната 2019-2020 г. е направено на 28.11.2019 г. Можете да проверите класирането по т.1 и т.2 от заповедта на Ректора в системата УИСС, а по т.3 и т.4 - пред канцеларията на сектор "Стипендии".
Класираните студенти, които нямат сметка в Експресбанк, в 5-дневен срок да открият такава.

Гл. счетоводител: д-р ик. инж М.Иванова