faculties_present_img

Осмата национална студентска олимпиада по компютърна математика се проведе в Техническия университет – София

Два сребърни медала на Стоян  Попов, магистър II година, и Елена Николова, магистър I година, и два бронзови на Светослав Карамуков, II курс и Георги Малинов, магистър II година, всички от специалност Приложна математика и информатика, ФПМИ, завоюваха, при изключително силната конкуренция на студенти от 12 университета. За пръв път в надпреварата се включиха и студенти от Американския университет в Благоевград. Състезанието бе предизвикателство - интригуващо, увличащо и мотивиращо за високи постижения, а участниците го определиха като ефективно, вълнуващо и забавно. В 8-то издание на НСОКМ, с домакин ТУ- София, взеха участие 60 студенти в две състезателни групи – група А (математика, приложна математика и информатика) и група В (природни науки и инженерни специалности). Техните преподаватели (18) и членове на Националната комисия на НСОКМ оценяваха състезателните работи. Председателят на Националната комисия проф. д.м.н. Стоян Капралов от ТУ- Габрово,  основател на олимпиада, ръководи процеса на подготовката и провеждането на НСОКМ. Координацията между домакините от ФПМИ, Националната комисия и университетите участници се осъществяваше  от доц. д-р Елена Върбанова, ТУ- София. По време на награждаването, поздравявайки състезателите с постигнатите успехи, проф. Стоян Капралов специално подчерта общото впечатление от отличната организация и много добрите условия, осигурени от Техническия университет. Проф. Любомир Димитров, зам.-ректор учебна дейност и акредитация, благодари на младите математици за куража и дръзновението като ги нарече „елит на нацията“ и им пожела да изградят своето желано бъдеще в България. Той връчи на първенците от двете групи специалните награди, дадени от ректора на ТУ проф. Георги Михов. Компютърната математика позволява да се преоткриват и намират връзки между математически факти и обекти, да се правят интерпретации на зададени данни и условия в задачите, както и на  резултатите, и така да се потвърждава верността им чрез различните прототипи – аналитични, числови и графични. Съвременните Системи за Компютърна  Алгебра  (СКА; Computer Algebra Systems) са разработени именно за тези цели. Тяхното използване позволява да се правят нови научни открития, а целесъобразното им използване в обучението – и в училището, и във висшите училища - спомага за осъществяване на холистично обучение, при което се включва цялостният човешки потенциал – творческо мислене, въображение, вдъхновение, интуиция.