faculties_present_img

Съветът на настоятелите на ТУ-София се срещна с ръководството на университета

Техническият университет - София се развива успешно.  Само така може да се поддържа високо ниво на обучение и и да се задържат младите хора в България, бе общото мнение на настоятелите на висшето училище. 

Изпълнителният директор на “Стара планина  холд”  АД и председател  на  Управителния  съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, Васил Велев, който е  и председател на Съвета на настоятелите заяви, че необходимостта от инженерни кадри нараства и че образованието, индустрията и бизнеса трябва да работят заедно за развитието на българската икономика.

„Да живея и работя в страната си – това е важен мотив бъдещите кадри да имат поле за развитие и да получават достойно възнаграждение, за да не напускат България. Днес брутният вътрешен продукт е много по-стабилен и по-голям от 1989 г., живее се по-добре, но това трябва да се осъзнае от хората, те да вярват на постигнатото, да развиват различните отрасли и да се утвърждават все повече млади специалисти. Само така може да се върви напред“,  отбеляза по време на срещата Васил Велев.

Ръководството на ТУ-София представи отчет за периода  2018/2019 г. и подчерта отново, че по шест професионални направления университетът е на първо място, а постъпилите студенти имат добра мотивация и  отлична възможност да развият професионалните си умения.