faculties_present_img

Годишна докторантска стипендия в размер на 8000 лв.

Стипендия2020.png

Фондация Карол Знание обяви конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Природни науки, Инженерни науки, Разработване на нови технологии и материали или Изкуствен интелект.


Конкурсът е отворен от началото на октомври до 22 ноември.


Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2012 година от името на финансова група Карол. След учредяването на фондация Карол Знание стипендията се предоставя от името на фондацията.
Още подробности и условия за кандидатстване вижте тук.