faculties_present_img

XXVII Национална конференция с международно участие "ТЕЛЕКОМ 2019" (30-31.10.2019)

CS-TelecomWEB.jpg

XXVII-та национална конференция с международно участие "ТЕЛЕКОМ 2019" е ежегодна, на която се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление. Тя се организира от Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Съюза по електроника, електротехника и съобщения, Техническия университет - София: Факултета по телекомуникации, Факултета за френско обучение по електроинженерство, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Съюза на учените в България и Асоциация „Телекомуникации”.

 За повече информация натиснете тук