faculties_present_img

Заповед на Ректора за II-ро класиране на кандидат-студенти

На основание Закона за висше образование (ЗВО) и Правилника за приемане на студенти (ППС) в Технически университет - София за учебната 2019/2020 г.  е издадена следната Заповед на Ректора за II-ро класиране на кандидат-студенти.