faculties_present_img

Нашите факултети

20190607_pr_tu_sofia_update_faculteti.png
 

Проф. д-р инж. Георги Тодоров, Декан на Машинно-технологичен факултет
 
„Важно е да привлечем студенти, но и да ги задържим“
 
В рамките на кандидат-студентската кампания 2019-2020 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен „бакалавър" по две специалности: „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето“ и „Дигитални индустриални технологии“.  
Относно научно-изследователската работа МТФ през последните години е водещ в ТУ-София по отношение на обема на осъществената научно- изследователска работа. Нещо повече, през 2009 година на фона на икономическата криза, в МТФ има нарастване на обема в стойностно изражение спрямо предходната година. Така се осигурява високо ниво на квалификация на специалистите и преподавателите и се гарантира изследователския характер и качеството на учебния процес. МТФ разполага със съвременно оборудване в научно-изследователските лаборатории - "Симулационно моделиране в индустрията", "Екологични технологии и управление" и "CAD, CAM, CAE в индустрията", което непрекъснато се обновява.
МТФ предоставя портал за електронно и дистанционно обучение за своите студенти, в който те имат достъп до виртуален клон на факултетската библиотека, електронни учебни материали на факултета и Библиотечно-информационния център на ТУ-София. Порталът за електронно и дистанционно обучение е създаден по проект „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София” и е осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
МТФ традиционно е факултетът на ТУ-София, който е на едно от първите две места по привлечени средства от научно-изследователска и развойна дейност. Факултетът е реализирал и реализира в момента както проекти с публично финансиране, така и значителен брой индустриални проекти. Най-значимите към момента проекти за факултета с публично финансиране са: Проект „Иновационен център за върхови научни постижения, развитие  и трансфер на технологии” с  насоченост  в областта на микро-електромеханични системи (мемс) и рекупериране на енергия между НИС при ТУ-София и ФНИ, МОН,  Ръководител: проф. д-р инж. Георги Тодоров. Проект „Триботехнологични изследвания и окачествяване на композитни материали и покрития, смазвани с биоразградими течности” по програма на МОМН конкурс за двустранно сътрудничество между Румъния и България-2010 г. между НИС при ТУ-София и ФНИ, МОН).
Ръководител от страна на България: доц. д-р инж. Мара Кандева, МТФ на ТУ-София. Ръководител от страна на Румъния: проф. д-р инж. Андрей Тудор от Политехнически университет - Букурещ, катедра „Трибология и машинни елементи”.
МТФ провежда „Моят 3D свят“-конкурс за разработване на 3D модел за ученици и кандидат-студенти под патронажа на Президента на Република България. От 2017 г. конкурсът се провежда съвместно с фондация „Еврика“.  Разработват се  3D модели, които  се  оценяват анонимно от независимо жури от преподаватели и експерти от индустрията по 100 точкова система. Учениците и кандидат-студентите, автори на работите, оценени с не по-малко от 80 точки, имат право да се запишат в избрана от тях специалност на МТФ при ТУ-София в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Учениците и кандидат-студентите, класирани на първите три места, получават специални награди, Студентите, класирани на първите три места, също получават специални награди.

 

Проф. д-р инж. Валентин Колев,  Декан на Електротехнически факултет
 
„Днес младите хора искат да са на топло през зимата и на хладно през лятото.  А работата в енергийния сектор е на терен. Там се бориш с вятъра и слънцето. Но пък във високорисковата работа има друга тръпка“, казва проф. Валентин Колев
 
„Средното образование днес не обръща внимание на електротехниката. Не знам защо, но е факт. Студентите, които идват в нашия факултет не са завършили специализирани гимназии. Защото те се оттеглят от пазара и смятат, че специалностите „Електротехника“ и „Електроенергетика“ не са перспективни. Твърдо заявявам – енергетиката е структуроопределящ отрасъл в икономиката на една държава и съществен елемент от националната сигурност. Дано това се разбира. Ще дам един пример. Студентите в трети курс на специалността „Електротехника“, от 20 души, само един е завършил Електротехникум и то в Димитровград, Сърбия. Така, това момче надгражда знания и става добър в професията, а другите догонват. Трябва да има промяна. А именно държавата е тази, която трябва да стимулира обучението на младите специалисти. Те да идват при нас и да знаят, че ще имат добра и надеждна работа, ще могат да се развиват и ще вървят нагоре.
Нашият прием е за 100 студенти. Мога да ги посъветвам, че това е специалност, която търпи всекидневно развитие, всеки се интересува от възобновяеми енергийни източници, електричество и енергия. Но за да си добър е важно да работиш денонощно върху материята. А никак не е лесно. Преди няколко години въведохме стипендиантски програми, в които се включиха Енергийния системен оператор, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и други електроразпределителни и частни компании. Подпомагаме студентите, макар, че част от тях ги е страх да се обвързват, но времето доказва, че тези, които се отдават на професията, намират добра реализация. Всеки ден ме питат колеги от държавни и частни компании в енергетиката за нови, надеждни кадри. Има реализация, има абсолютна необходимост от млади професионалисти, които да попълнят местата на по-възрастните колеги в системата. Приемствеността е задължителна! Вярвам, че бизнесът и държавата ще помогнат да дойдат нови, кадърни и заинтересовани студенти, които да станат отлични в професията си. Задачата е обща. Ако няма разбиране, процесът е пагубен“.

 

Проф. д-р инж. Илия Илиев,  Декан на Факултет по Телекомуникации
 
„Обучението във факултета по телекомуникации е адаптирано към бизнеса. Ние подготвяме младите хора да бъдат конкурентоспособни в своята работа и да имат самочувствие на европейско ниво“, е сигурен проф. Илиев
 
Факултетът по телекомуникации е един от най-желаните в Техническия университет-София. Областта на обучение е една от най-перспективните и даващи дългосрочна реализация. Студентите се подготвят и още в началото на обучението стартират своята кариера в компаниите „Виваком“, „А1“, „Теленор“, телевизии и телекомуникационни кабелни оператори. Те самите търсят младите специалисти и ги канят на студентски практики и стажове и допълнително им предоставят практическо обучение. От 16 студенти на практика тази година, двама директно са взети на работа, а още двама са харесани и ще постъпят следващата година.
Факултетът е известен и с това, че през далечната 1953 г. се извършва първото кабелно излъчване на телевизионен сигнал от една аудитория до друга. Това е и рождената дата на българската телевизия. Първото официално телевизионно предаване в България,  по безжичен път, стартира в навечерието на 1-ви май 1954г. именно от тогавашната катедра по радиотехника и физика, сегашната катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ към Факултета по телекомуникации. Тази година на 16 май, в ТУ-София, се честваха  65 години от началото на телевизията в България.  От началото на 1990 г. се създава широкопрофилната специалност „Телекомуникации“. Държавната поръчка е прием на 240 студенти, а желаещите да учат магистратура са към  70 – 80 студенти.
„Времето е динамично и нашата специалност има широко приложение. Трябва да обичаш професията си, а тук виждаш бързо реализацията на способностите си. Наша е задачата да подадем ръка. После е лесно да обираш плодовете на труда си“, отбелязва проф. Илиев и държи да се знае, че тези, които са отдадени на професията си стават истински професионалисти в бранша
.
 

 

Проф. д. ик.н.  Младен Велев, Декан на Стопански факултет
„Технологиите на управление се променят и ние трябва да предлагаме адекватно обучение“
 
„Младите хора продължават да се интересуват от специалностите по управление и ние трябва да отговорим на този нестихващ интерес. Управлението на социотехническите системи е един сложен процес, който изисква специфични знания и умения. Това което отличава нашия факултет от другите университети е, че ние обучаваме не на предметен принцип, а на обектен, с пряка насоченост към нуждите на динамично развиващата се индустрия. При нас се изучават както индустриални, така и информационни технологии. Предлаганите в момента бакалавърски специалности са „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и „Мениджмънт и бизнес информациони системи“, като последната е въведена преди 2 години, именно за да задоволи търсенето на точно такива специалисти и е доста атрактивна. Друг акцент в нашето обучение е електронното управление, което през последните години все по-широко навлиза в публичната сфера. В магистърската степен освен „Индустриален мениджмънт“ и „Стопанско управление“ студентите могат да изберат също така ”Мениджмънт в електроенергетиката” или „Управление на проекти“. Възпитаниците на Стопанския факултет на ТУ-София се реализират успешно в различни области на стопанския и обществения живот.  Много от тях  заемат ръководни позиции в малки и големи фирми, държавни институции и неправителствени организации.“

 

Проф. д-р инж. Ташо Ташев, Декан на Факултетa за английско инженерно обучение (ФАИО):
„Гордеем се, че нашият факултет е интернационален по своя състав и дух“
Факултетът за английско инженерно обучение е основан през 1992 г. Обучението се провежда изцяло на английски език и се води по учебен план и учебни програми, които в голяма степен покриват съдържанието на специалността и специализациите към нея в Университета Брюнел, Великобритания и Университетския колеж в Дъблин, Ирландия. В учебния процес участват изявени преподаватели от почти всички факултети на ТУ-София, като повечето от тях са специализирали чрез съвместни проекти в чуждестранни университети.
Във ФАИО се обучават студенти по широкопрофилната специалност "Индустриално инженерство" за бакалавърска и магистърска степен. Предлагат се още две магистърски програми-„Електронно управление“ и „Информационни технологии за управление на бизнеса“.  Интересен е фактът, че обучението по втората специалност се осъществява съвместно с фирмата Кока-Кола Хеленик Груп Ай Ти Сървисис, която изпраща свои преподаватели за определени дисциплини с практическа насоченост.
Гордеем се, че нашият факултет е интернационален по своя състав и дух. Тук се обучават не само български студенти, но и от редица съседни и по-далечни страни. ФАИО е особено привлекателен за студенти, идващи по програма „Еразъм+“, по около 50 на семестър, предимно от страни на Европейския съюз. От своя страна ние също изпращаме студенти в чуждестранни университети и фирми за обучение и стажове по програма „Еразъм+“.

 

 

Проф. д-р инж. Даниела Гоцева, Декан на  Факултет Компютърни системи и технологии

 „Един доволен студент привлича 10 нови, един обиден студент отказва 100 желаещи"

„За мен, мнението на студентите е най-важно!“

Днешното време е на студентите. Те са двигателите на прогреса, новото, динамичното и иноваторското. Много от тях се обаждат и от ЕС, от университетите, в които се обучават и искат да се върнат в България, в Техническия университет - София. Факултетът дава знания със 100% реализация. 90% от студентите от трети курс намират работа, като аз съветвам фирмите, които  ги наемат да им предлагат гъвкаво  работно време. Така редовно се посещават учебните занятия.  Наемам се да ги промотирам, искам да им помогна, като каним фирми, които правят обучителни практики. Водещи фирми ангажират нашите студенти – IBM, Интраком и много други.  Нашият факултет дава отлична подготовка. Теорията е застъпена с практиката. Полагаме и много грижи в дните на Отворени врати. Лично посрещаме младежите, даваме им напътствия, съветваме кое е най-добро за тях.  Първата специалност при нас е „Компютърно и софтуерно инженерство“, а втората -„Информационни технологии в индустрията“. По време на кандидатстудентската  кампания се срещам лично с децата. Наистина се отнасям с всички желаещи да учат тук, като с мои деца. Със Студентския съвет имам личен контакт и лично разбирам за проблемите от тях. Така сверявам часовника с новото време и изискванията на младите. Преференциален прием имат децата от математическите гимназии, 10% от приема е за тях. При нас математиката е важна, защото без знания по този предмет, нагоре е много трудно. Има и чуждоезиково обучение на английски. Тази година приемът се увеличава на 2 групи по 30 души. След първата година много други студенти от университета искат да се прехвърлят във факултета. Другото, което правим е да дойдат наши бивши студенти и да преподават тук, при нас, на хонорар. Така сме сигурни, че отваряме още прозорци на завършилите във Факултет Компютърни системи и технологии. Държим много на училището в Правец-Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи. Всеки срок водим по 15 преподаватели по технически дисциплини там. Важен приоритет е осигуряването на връзка между средното образование и висшето. Колкото по-добри деца идват, толкова повече печели Техническият университет-София и икономиката на България.

 

Доц. д-р инж. Нина Николова, Декан на Факултет Автоматика
 
„Младостта не е порок“

 Във факултета работят млади и надеждни преподаватели. Те имат иновативни идеи, интересуват се от новостите и се разбират отлично със студентите. Привличаме запалени, отдадени на каузата млади хора, защото трябва да има приемственост, те да идват и да черпят от опита на утвърдените преподаватели и да предлагат нови и интересни идеи и програми на студентите. Така поддържаме високо ниво на знания.

Факултет Автоматика има бакалавърски и магистърски програми. Модулите в бакалавърската специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ са:  „Електрозадвижване и автоматизация на машини“, „Биоелектроинженерство“, „Индустриална управляваща техника“, „Информационно-измервателна техника“,  „Роботика“ и „Системи и управление“.
Една от магистърските програми – „Вградени системи за управление“ се осъществява с подкрепата на фирма „Костал-България“. Фирмата инвестира в образованието и набляга на упражненията. Занимава се с автомобили и привлича много последователи.  Учебният план е привлекателен за студентите, с много практики в производството.

Другите магистърски програми са „Автоматика, информационна и управляваща техника“ и „Системи за енергоефективно управление“.

Хубавото на автоматиката е, че специалността е универсална като приложение в икономиката, селското стопанство, сградната автоматизация, строителството, транспорта и здравеопазването. Непрекъснато се работи за обновяване на материалната база и преподавателския състав. Откри се нова лаборатория по роботика и автоматика, а фирмите Mitsubishi Electric и  „Ехнатон България “ АД са спомоществователи за нейното изграждане. Освен това Факултет Автоматика има две лаборатории в „Технопарк София“. Едната е за изкуствен интелект с ръководител проф. д-р инж. Валери Младенов, а другата е по биоелектроинженерство с  ръководител, доц. д-р инж. Васил Гълъбов. Почти ежедневно много фирми се обаждат с покана за студентски стажове. Факултетът има договор с GS  Group – английска фирма, която разработва автоматизирани машини за селското стопанство.

 

Проф. д-р  инж. Михаил Тодоров, Декан на „Факултет по транспорта“:
 
При нас се подотвят инженери в областта на автомобилния и ж.п. транспорт в три специалности –„Транспортна техника и технологии“, „Технология и управление на транспорта“ и „Автотранспортна техника“, както и инженери по специалност „Авиационна техника и технологии“. За студенти по програмата „Еразъм+“ и от страни извън Европейския съюз факултетът  предлага 2 специалности на английски език – „Авиационно инженерство“ и „Автомобилно инженерство“ - бакалавър и магистър. Второто нещо, с което се гордеем е, че в последните години голям интерес има от студенти по програмата „Еразъм+“. В момента имаме 5 чуждестранни студенти в катедра „Въздушен транспорт“. Тази година се обучаваха студенти от Германия и Турция и може да се каже, че международните ни връзки в това отношение са на ниво.

 

Доц. д-р инж. Александър Ценов, Декан на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ):
„Получете немска диплома в България“
Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт подготвя  инженери,  инженер-мениджъри и докторанти по програми на немски партньорски университети.  Студентите във ФаГИОПМ  имат възможност за придобиване и на немска диплома. Обучението се провежда изцяло на немски език по специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Мехатроника и информационни технологии“, „Общо машиностроене“, „Индустриален мениджмънт“ и „Стопанско управление“. Част от процеса на обучение са стажове, практики и един или два семестъра обучение в партньорски университети. Огромна част от нашите абсолвенти се реализират в България в немски фирми. Партньори на ФаГИОПМ са Технологичен институт Карлсруе, Университет „Ото фон Герике“ - Магдебург, Технически университет Брауншвайг, Висше училище по икономика и мениджмънт - Есен. ФаГИОПМ  е създаден по силата на Междуправителствена спогодба през 1990 г. и през тези почти 30 години се финансира по проект от Германската служба за академичен обмен.  

 

 Проф. д.ик.н. инж. Кирил Ангелов,  Декан на Факултета  за френско обучение по електроинженерство
Френският факултет в Техническия университет –София дава диплома, която Франция признава. В същото време цените на семестриалните такси по държавната поръчка са български.  Съвсем допустими и нормални за нашия стандарт. Стажовете са във факултети и предприятия във Франция и младите специалисти, които завършват факултета имат 100% реализация в международни компании в България и чужбина. Нашите приоритети са – компютърно инженерство, телекомуникации, електроника, енергетика и мехатроника. Знанията са в различни и важни сфери на  производството, дават високо самочувствие и допринасят за успешно кариерно развитие.
Техническият университет - София - единствен в България дава образование по високотехнологични специалности, които се признават във Франция и това е огромен плюс за младите. Те не трябва да пътуват, да търсят възможности да се издържат, като могат да се обучават в ТУ-София и да имат самочувствие на можещи и знаещи европейски специалисти.  Нашите врати са широко отворени. Елатe при нас.

 

Тиери Болоне, Заместник-директор  за развитие на международните  връзки  в Технологичен  университет Троа, Франция
„Френските дипломи отварят широки врати  за българските абсолвенти“
Много пъти съм бил в България и сътрудничеството между двата университета  е от години. Обучението тук  е на високо ниво и най-важното, излизат висококвалифицирани и конкурентни специалисти за индустрията. Получаването на френска диплома в България е голям плюс, защото тя е еднаква, както за българските, така и за френските абсолвенти. Има добре изградено взаимно сътрудничество  и много френски преподаватели, мои колеги преподават тук.  Уникалното е, че във ТУ-София има три чуждоезични факултета, които подготвят български студенти за световния бизнес.
В бъдеще ние ще работим заедно в консорциум за създаване на европейски университет, в който да има студенти от цяла Европа, България  и други страни. Нашето верую е да обединим усилия в получаването на съвместни дипломи, да уеднаквим обучението и студентите да получават престижно  образование.  Световната индустрия има нужда от кадърни специалисти, които да движат техническия прогрес,  да имат отлични професионални умения и да вървят смело напред в света на технологиите и иновациите.

Защо избирам Технически университет-София?