faculties_present_img

Съобщение за еднократни стипендии за висок успех

Еднократните стипендии за висок успех са преведени по банковите сметки.
Студентите, които не са представили банкова сметка, могат да получат стипендиите си на каса в стая 1340 с работно време:

 

от 10 до 12 часа и 
от 13.30 до 16 часа по следния график:

от 10 до 21 юни 2019 г.
от 01 до 25 юли 2019г. и
от 03 до 25 октомври 2019г.

 

Гл. счетоводител: д-р ик. инж. М.Иванова