faculties_present_img

Съобщение за честванията организирани от кат. „Радиокомуникации и Видеотехнологии", ФТК

На 16.05.2019 год. от 14 ч. катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ към Факултета по телекомуникации ще организира  честване по повод 65 години от първото телевизионно предаване в България и на Балканския полуостров, 60 години от създаването на Българската национална телевизия (БНТ) и 105 години от рождението на проф. инж. Кирил Тодоров Кирков на чието име ще бъде именувана лаборатория 1262.
 
Програма на честванията по повод на 65 години от първото телевизионно предаване в България и на Балканския полуостров, 60 години от създаването на Българската национална телевизия (БНТ) и 105 години от рождението на проф. инж. Кирил Тодоров Кирков
 
Дата на провеждане: 16.05.2019 г.
Място на събитието: кат. „Радиокомуникации и Видеотехнологии“, Факултет по телекомуникации, Технически Университет – София 
  1. Откриване от ректора на ТУ-София, чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов – 14.00 ч , ТУ-София, бл.1, ет.2, кат. РКВТ.
  2. Именуване на лабораторията по телевизия на името на проф. инж. Кирил Тодоров Кирков – 14.15 ч., лаб. 1262. Запознаване с биографията и дейността на проф. Кирков.
  3. Посещение на лаборатории в кат. РКВТ – 14.30 ч., бл.1, ет.2.
  4. Среща на преподаватели и гости от ТУ-София със съвременници на събитията – 15.00 ч. -17.00 ч., БИЦ, бл.2 , ет.4.
  5. Разглеждане на стара апаратура, използвана при ТВ излъчвания в България. Коктейл – 17.00 ч. Изложбена зала ТЕХНЕ, БИЦ, бл.2, ет.1.