faculties_present_img

Два уикенда, два хакатона, две първи места!

Отборът на Христо Динков, Беатрис  Иванова, Симеон  Павлов и Дмитрий Клеунков,  представи прототип на домашен асистент, който позволява управление на електрически устройства с жестове. Прототипът използва изкуствен интелект за разпознаване на образи от видеопоток от камера. Хакатонът,  на тема ‘Hack for Innovation in IoT’,  бе организиран от Ocado Technology и в него взеха участие 20 отбора в периода 15.03-17.03.2019г.
                Второто предизвикателство, в което се включи отборът на Христо Динков, беше хакатонът, организиран от Факултетен Студентски Съвет на Факултет по математика и информатика на Софийски университет – FMI Codes, провел се от 22 до 24 март. В него взеха участие 14 отбора, голяма част, от които бяха студенти от ФМИ. Отборът този път се състоеше от Христо Динков, Симеон Павлов и Мартин Айвазов.
              Студентите отново представиха домашен асистент с разпознаване на жестове, но подходът, който са използвали, е напълно различен. Вместо да обработва целият видео поток в реално време, изкуственият интелект се фокусира върху няколко ключови точки от тялото, които описват движението му в пространството.
           Отборът впечатли публиката с перфектно изпълнената презентация, в която слайдовете се сменяха с жестове. Журито, съставено от представители от най-развитите технологични компании, избраха единодушно домашния асистент с жестове за победител, защото освен използваните технологии, проектът има потенциала да се реализира като масов продукт, полезен за обществото.
              Победителите от двете състезания са  членове на студентски клуб „Роботика“ към  Студентски съвет на ТУ - София. Клубът по Роботика, с председател Христо Динков, дава практическата възможност на студентите да се запознаят с последните технологии и да реализират идеите си.