faculties_present_img

Празнична среща за дами по случай 8 март в ТУ - София

По повод Международния ден на жената-8-ми март, в Технически университет-София се състоя празнична среща на дами, завършили университета, организирана от Център "Кариера и възпитаници (алумни)". 

Ректорът на Технически университет-София, чл.-кор.проф. дтн инж. Георги Михов приветства дамите с думите: „Горд и радостен съм, че сте във Вашата „Алма Матер“! Вие сте забележителни жени, защото всяка от вас е постигнала успех и израстване на различни нива и позиции. Но своето израстване дължите и на това, което ви е дал Техническият университет – обучение и възпитание. Убеден съм, че както вие дължите своя авторитет на Техническия университет, така и университетът дължи своя авторитет на вашите успехи. Благодаря ви за всичко, което правите за неговото подпомагане и развитие.“

Г-н Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и председател на Настоятелството на ТУ-София, също възпитаник на университета, поздрави присъстващите дами от името на Настоятелството. Той подчерта факта, че жените в България, в сравнение дори с някои развити страни, са равнопоставени на мъжете по отношение на заемането на различни отговорни позиции. Това се дължи на техните професионални качества и важи особено за завършилите Технически университет-София. 

В своето приветствие председателят на Народното събрание Цвета Караянчева заяви, че за нея е изключителна привилегия да бъде почетен член на Алумни мрежата на Технически университет-София. Тя посочи, че обучението в Техническия университет й е дало знания и самочувствие и е изковало нейния характер. Днес за жените-инженери вече не е проблем да бъдат равни с мъжете, на които благодари, че признават техните качества. В навечерието на Международния празник на жената председателят на Народното събрание пожела на всички дами да бъдат здрави, целеустремени, обичани и да имат самочувствието, че са завършили един от най-престижните университети в България.

Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката благодари на своите преподаватели от университета, не само за усвоените знания, но и за изграденото отношение към професията на инженера. Същевременно изрази удовлетворението си, че е част от Алумни мрежата на университета, защото това е израз на връзката между миналото и настоящето и посочва пътя към бъдещето. Г-жа Михайлова допълни, че инженерът е научен да бъде организиран, да намира решения в трудни ситуации, да постига целите си и да носи отговорност.

Ректорът на Технически университет-София, чл.-кор.проф. дтн инж. Георги Михов обяви за почетни членове на Алумни мрежата заслужили възпитанички. Удостоените с грамота и плакет са:  инж. Цвета Караянчева – председател на Народното събрание на Република България, инж. Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката,  инж. Валентина Танева – съветник на Президента на Република България по въпросите на образованието, науката и иновациите,  проф. дтн инж. Елена Шойкова – първата  и единствена до сега жена – зам.-ректор на ТУ-София,  доц. д-р инж. Стела Стефанова – директор на Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София,  инж. Лидия Шулева – вицепремиер на Република България в периода 2001-2005 година;  инж. Румяна Георгиева – собственик на „Енерджи МТ“, инж. Амелия Димитрова – собственик на медийната платформа „Инженер БГ“ и инж. Саша Безуханова – основател  на MOVE.BG.