faculties_present_img

Конкурс „Студентски иновационен хъб на ТУ-София“

От 2019 г. в ТУ-София стартира инициатива за насърчаване на студентите за участие в научноизследователската дейност и разработване на иновативни проекти, наречена: Проекти  „Студентски иновационен хъб на ТУ-София“. Всеки редовно записан студент в ТУ-София може да кандидатства по електронен път с проект в конкурса „Студентски иновационен хъб на ТУ-София“ за научно, методическо и техническо подпомагане на своя иновативна разработка: идеен модел, конструкция, технология, софтуерно решение и др. След положителна оценка на проекта от съответната комисия, студентът задължително си избира ментор – изследовател на основен трудов договор с ТУ-София, който става ръководител на договора. В колектива по договора могат да участват и други студенти, както и още до два изследователя (консултанта). Интелектуалната собственост върху разработката се защитава от името на ТУ-София, а изобретател е студентът/-ите. При изрично съгласие на студента като изобретатели могат да бъдат включени и изследовател/-и от колектива на договора.
Срокът за подаване на проектите е 22.02.2019 г.

 
  • С указанията и процедурата за кандидатстване за финансиране на проект за студентски иновационен хъб, КОНКУРСНА СЕСИЯ 2019 г. може да се запознаете ТУК.
  • Формуляр за кандидатстване може да изтеглите ТУК.