faculties_present_img

Съобщение относно класиране за студентски стипендии

Поради технически проблеми при въвеждането на новата система за класиране за студентски стипендии, срокът за окончателно класиране се променя на 20.12.2018г.

 

Гл. счетоводител: маг. ик. М. Иванова