faculties_present_img

Рамково споразумение за стратегическо сътрудничество между ТУ и КРИБ

Untitled.png

Пряко участие на бизнеса в процеса на обучение на студентите

Рамково споразумение, което да засили връзката между образованието и бизнеса чрез повече съвместни проекти, с реални решения на предизвикателствата от страна на работодателите и висшето образование, подписаха (13.11.) ректорът на Техническия университет чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Георги Михов и председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев.

 Това партньорство ще ни помогне съвместно да правим по-задълбочен анализ на процесите на пазара на труда, да осъвременяваме материалната база в университета и да адаптираме обучителните си програми в реално време, според изискванията на компаниите за по-голяма ефективност на бъдещите кадри, заяви след подписването проф. Михов.

Аз съм много съпричастен с ролята на Техническия университет - София, не само поради факта, че съм негов възпитаник и съм много доволен от образованието и от знанията, които съм получил, заяви Кирил Домусчиев. Съпричастен съм, защото Техническият университет е мястото, където се създават най-търсените инженерни специалисти, от които пазарът на труда в България има голяма нужда.

Двете страни бяха единодушни, че предстои още много работа, която университет и работодателската организация могат да свършат съвместно. Ръстът на БВП, на индустрията, на износа, който страната постига през последните години,  може да бъде още по-сериозен, ако има добре подготвени специалисти. Обединявайки усилията си най-големият Технически университет и най-голямата работодателска организация могат да дададат  допълнителен тласък на българската икономика.