faculties_present_img

Китайско-български ректорски форум "Сътрудничество, предизвикателства, бъдеще"

DSCN50071.jpg

Техническият университет бе домакин (25.10.2018г.) на първия Китайско-български ректорски форум, посветен на възможностите за сътрудничество в областта на висшето техническо образование и научните изследвания между Български и Китайски  университети. В делегацията бяха включени 58 ръководители на 44 китайски университета, по-голямата част, от които в областта на техническото висше образование. От българска страна във форума взеха участие ректори и зам.-ректори от 8 университета – техническите университети в София, Варна и Габрово, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, Лесотехническия университет, Русенския университет „Ангел Кънчев” и Висшето строително училище „Любен Каравелов”. Официални гости бяха г-жа Фю Бо, директор на Китайската асоциация за международен образователен обмен и r-жа Уанг Йнг, департамент за изследователски програми и маркетинг.

Във форума участваха ректорът член.-кор. проф. д.т.н. Георги Михов, директорът на филиала в Пловдив проф. Въльо Николов, председателят на Общото събрание  проф. Георги Тодоров и директорът на дирекция „Международен обмен и интеграция” проф. Иван Ячев. В приветствието си проф. Михов подчерта дългогодишните традиционни връзки между ТУ и редица китайски университети. Мисля, че тези нови моменти в нашето взаимно общуване ще дадат възможност за нови, по-плодотворни съвместни резултати в областта на техническите науки и инженеринга, каза той.

На форума бяха направени две презентации за възможностите за обучение, образователните програми и научните проекти на университетите от двете страни.

Беше изразено желание от страна на редица китайски университети за сътрудничество с ТУ - София. Гостите с интерес посетиха учебната лабораторията по "Дигитално изграждане на импланти" към МТФ.