faculties_present_img

Теоретична подготовка на пилоти за гражданската авиация от 19.11.2018 г.

Pilots_11_18.jpg

Висша школа „Авиация” към ЦРК на ТУ – София (Удостоверение за Одобрение  No BG/ATO-005 от 08.04.2013 г.) започва от 19.11.2018 г. провеждане на теоретичното обучение в модулен курс за "Транспортен пилот на самолет – ATPL(A)".

 

Справки и записвания на тел.: 

02/ 965 20 35, 02/ 965 20 39,  0888 356 565,  0895 581 404

 

или на адрес:

София 1000, бул. „Климент Охридски” 8, Технически университет, блок 10, кабинети 10111 и 10114.