faculties_present_img

Международна научна конференция FABULOUS 2019

Факултетът по Телекомуникации е организатор на международната научна конференция FABULOUS 2019 – 4th EAI International Conference on Future Access Enablers of Ubiquitous and Intelligent Infrastructures. Конференцията ще се проведе в периода 28-30 март 2019 г. в София.

Full Paper Submission deadline: 31 ‎November 2018
Notification deadline: 15 ‎December 2018
Camera-ready deadline: 15 ‎January 2019

Start of Conference: 28 ‎March 2019
End of Conference: 30 ‎March 2019

Повече информация за конференцията може да намерите тук.