faculties_present_img

Стипендии на германската служба за академичен обмен ДААД

За академичната 2019/2020 година DAAD предлага на бъдещите си стипендианти следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност:

  • летни курсове за студенти;
  • за продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии);
  • изследователски стипендии за докторанти и млади учени;
  • стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени;
  • повторна покана за бивши стипендианти;

Пълна информация за стипендиите, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страницата на DAAD (https://www.daad.de), на Международната Фондация "Св. Св. Кирил и Методий"(http://www.cmfnd.org), на Посолството на Федерална република Германия (https://sofia.diplo.de), както и във Фейсбук страницата на посолството (https://bg-bg.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/).