faculties_present_img

Курс по теория и проектиране на аналогови филтри - ФЕТТ

filtri_1.jpg

Факултетът по електронна техника (ФЕТТ) и технологии при Техническия университет – София организира от 27.03.2018 г. двумесечен факултативен курс по теория и проектиране на аналогови филтри.

Курсът е разработен в сътрудничество със специалисти от Смартком България АД и е предназначен за студенти от Факултета по електронна техника и технологии (ФЕТТ), Факултета по телекомуникации (ФТК) и Факултета по автоматика (ФА) на ТУ-София, студенти от Физическия факултет на СУ, специализанти и докторанти в областта на аналоговата схемотехника.

Кандидатите трябва да имат базови познания по теоретична електротехника и електроника.

За информация и записване: iuzunov@tu-sofia.bg