faculties_present_img

Младежка научна конференция „Машини, Иновации, Технологии“

mit3.jpg

Младежка научна конференция „Машини, Иновации, Технологии“ ще се проведе за втори път между 8 и 9 ноември тази година под егидата на Машиностроителния факултет на Технически Университет – София и фондация „Еврика“, и с помощта на Федерацията на научно-техническите съюзи и Българския съюз на стандартизаторите.

Конференцията ще позволи на млади учени, докторанти и студенти от бакалавърските и магистърски програми да участват с доклади, споделяйки своите разработки в зададените научно-технически направления.

Конференцията е отворена и за компании, които имат желание да представят свои иновативни продукти или внедрени иновативни технологии и машини в собственото си производство.

Участието на младите учени в конференцията ще им донесе академични ползи, нови знания и престиж, тъй като приетите и правилно оформени доклади ще бъдат публикувани в „Българско списание за инженерно проектиране“ ISSN 1313-7530.

Освен непосредствените академични ползи, участието в конференцията ще даде възможност за социализация с други млади учени и представители на участващите компании, които от своя страна могат да използват конференцията като идеално място за откриване на нови таланти и потенциални бъдещи кадри.

Участвайте с доклад: без такса правоучастие. Регистрацията на участниците ще се извърши на 08.11.2018 г. от 09:30 часа в БИЦ.

За повече информация: http://mf.tu-sofia.bg/mit/