faculties_present_img

Младежка научна конференция „Машини, Иновации, Технологии“

MIT-2017---sait--TU600x300.jpg

Младежка научна конференция „Машини, Иновации, Технологии“ ще се проведе за първи път между 9 и 10 ноември тази година под егидата на Машиностроителния факултет на Технически Университет – София и фондация „Еврика“, и с помощта на Федерацията на научно-техническите съюзи и Българския съюз на стандартизаторите.
Конференцията ще позволи на млади учени, докторанти и студенти от бакалавърските и магистърски програми да участват с доклади, споделяйки своите разработки в зададените научно-технически направления.
Конференцията е отворена и за компании, които имат желание да представят свои иновативни продукти или внедрени иновативни технологии и машини в собственото си производство.
Участието на младите учени в конференцията ще им донесе академични ползи, нови знания и престиж, тъй като приетите и правилно оформени доклади ще бъдат публикувани в „Българско списание за инженерно проектиране“ ISSN 1313-7530.
Освен непосредствените академични ползи, участието в конференцията ще даде възможност за социализация с други млади учени и представители на участващите компании, които от своя страна могат да използват конференцията като идеално място за откриване на нови таланти и потенциални бъдещи кадри.

 

Регистрацията на участниците ще се извърши на 09.11.2017 г. от 09:00 часа в БИЦ.
За повече информация: mf.tu-sofia.bg