faculties_present_img

Изложба „Отвъд лабораторията: Научната революция“

sparks_n.jpg

 

„Отвъд лабораторията: Научната революция“, вече е в България. В навечерието на деня на празника на българските будители, Център за Изследвания и Анализи и Техническият университет София в периода 25.10.2017 - 05.01.2018 г. отвориха за посетители изложба по проект „СПАРКС“, финансиран от Европейската комисия и координиран от ECSITE, Европейската Мрежа от Научни Центрове и Музеи.

Инициативата си сътрудничи с 33 организации от Европейския съюз, които се опитват да ангажират обществеността с концепцията за „Отговорна Научноизследователска Дейност и Иновации“ (RRI). Проектът има за цел да повиши информираността за RRI чрез изложения и събития, с акцент върху технологичните промени в здравеопазването и медицината. Мащабна европейска инициатива за включване на гражданите и заинтересованите страни в процеса на научни изследвания и иновации и да инициира диалог между научноизследователските екипи и гражданите за намиране на обществено значими решения с практическа насоченост, отговарящи пряко на текущите нужди на населението.

Заповядайте и открийте как можете да бъдете полезни за науката!