faculties_present_img

Възобновяване на занятията в ремонтираните зали от 02.01.2018 г.

От 02.01.2018г. се възобновяват учебните занятия в 1151 и 1152 зали, съгласно обявения разпис от Учебен отдел