faculties_present_img

Актуализиран график за преместване на учебните занятия за зимен семестър на учебната 2017-2018г.

Ремонтът на залите 1153 и 1154  в блок 1 е завършен!

От 29.11.2017г. се възобновяват учебните занятия в тези зали, съгласно обявения разпис

Ремонтът на залите в блок 3 е завършен!

От 22.11.2017г. в блок 3 се възобновяват учебните занятия, които бяха преместени съгласно заповед №2749/19.09.2017г.

Ремонтите на залите в блок 1 не са завършили, затова учебните занятия за зимния семестър на учебната 2017/2018г. , продължават да се провеждат спрямо изготвения график от Учебен отдел, на основание заповед №2749/19.09.2017г.

  • График за преместване на учебните занятия за зала 1151.
  • График за преместване на учебните занятия за зала 1152.

Следете за актуализация на информацията!