faculties_present_img

Полезно за първокурсника

  • Информация отностно организирането и провеждането на учебната дейност (лекции, упражнения, практики, групов отговорник, седмичен разпис, спорт, чужди езици, стипендии и награди) може да прочетете тук.
  • Друга информация може да получите в "Информация" - кабинет 2125Б, те.: 965 2844 и 965 2845.
  • Често задавани въпроси:

Въпрос: Какво е 1235, 12602, 105?

Оговор: Първата една цифра (или две, при петцифров номер) показва номера на блока (учебния корпус), втората етажа, третата и четвъртата номера на залата.

Пример:

1235 – 1-ви блок, 2-ри етаж, 35-та зала.

12602 – 12-ти блок, 6-ти етаж, 2ра зала.

105 - стая на първия етаж в езиковия център на ТУ (виж карта).

 

Въпрос: Какво означава СОС, ФКСТ?

Отговор: СОС – Студентски общежития и столове.

ФКСТ – Факултет по компютърни системи и технологии (така е за всички факултети).

 

Въпрос: Кое, къде е в ТУ?

Отговор: Вземи карта и задай въпросите си в „Информация“, кабинет 2125Б, те.: 965 2844 и 965 2845.